Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2012

Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki PDF(PDF 844 KB) 2012-12-10 14:21:28
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 739 KB) 2012-12-10 14:25:52
3. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 210 KB) 2012-12-10 14:32:01
4. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Gospodarki PDF (PDF 152 KB) 2012-12-10 16:20:14
5. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 121 KB) 2012-12-11 15:37:38
6. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 214 KB) 2012-12-11 15:39:07
7. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 807 KB) 2012-12-11 15:40:34
8. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych PDF (PDF 125 KB) 2012-12-11 15:43:24
9. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych PDF (PDF 125 KB) 2012-12-11 15:44:47
10. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych oraz w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych PDF (PDF 124 KB) 2012-12-11 15:46:29
11. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych PDF (PDF 125 KB) 2012-12-11 15:51:15
12. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Zespołu oceniającego oferty funduszy pożyczkowych PDF (PDF 133 KB) 2012-12-12 14:20:42
13. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie pieczęci urzędowych w Ministerstwie Gospodarki PDF (PDF 153 KB) 2012-12-12 14:24:08
14. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej PDF (PDF 150 KB) 2012-12-12 14:28:36
15. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw opracowania planów działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego PDF (PDF 144 KB) 2012-12-12 16:11:21
16. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych PDF (PDF 134 KB) 2012-12-12 16:12:29
17. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” w 2012 r. PDF (PDF 152 KB) 2012-12-12 16:13:39
18. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 122 KB) 2012-12-12 16:14:44
19. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw partnerstwa publiczno - prywatnego PDF (PDF 130 KB) 2012-12-12 16:15:42
20. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli organów, urzędów i jednostek podporządkowanych Ministrowi Gospodarki oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodar PDF (PDF 139 KB) 2012-12-12 16:16:54
21. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu PDF (PDF 142 KB) 2012-12-13 17:04:45
22. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu PDF (PDF 142 KB) 2012-12-13 17:05:52
23. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 208 KB) 2012-12-21 11:53:09
24. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 940 KB) 2012-12-21 11:54:18