Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2014

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
   1. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki w Dz. Urz. Min. Gosp. z 2014 r.  PDF (PDF 4 MB)  2014-01-08 16:00:45
   2. Zarządzenie MG z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki  PDF (PDF 274 KB)  2014-01-29 12:42:54
   3. Zarządzenie MG z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 444 KB)  2014-04-04 15:52:22
   4. Zarządzenie Ministra Gospodarkiz dnia 9 stycznia 2014 r.zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych  PDF (PDF 286 KB)  2014-04-15 15:02:39
   5. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 stycznia 2014 r.w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych  PDF (PDF 294 KB)  2014-04-15 15:07:45
   6. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej pod nazwą „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”  PDF (PDF 342 KB)  2014-04-16 12:53:08
   7. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej  PDF (PDF 286 KB)  2014-04-16 12:56:22
   8. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi  PDF (PDF 365 KB)  2014-04-30 10:40:14
   9. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wilnie  PDF (PDF 383 KB)  2014-04-30 10:41:02
   10. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 2 MB)  2014-07-14 15:47:47
   11. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych  PDF (PDF 293 KB)  2014-07-21 15:05:50
   12. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw konkurencyjności branży farmaceutycznej  PDF (PDF 301 KB)  2014-07-21 15:07:52
   13. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw  PDF (PDF 305 KB)  2014-07-21 15:09:52
   14. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjne  PDF (PDF 321 KB)  2014-08-29 15:01:04
   15. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju Energetyki  PDF (PDF 336 KB)  2014-08-29 15:04:29
   16. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 4 do umowy offsetowej z dnia 30 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Kongsberg Defence & Aerospace AS  PDF (PDF 336 KB)  2014-10-13 15:26:01
   17. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych  PDF (PDF 286 KB)  2014-11-25 16:03:09
   18. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki  PDF (PDF 381 KB)  2014-11-25 16:12:32
   19. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 468 KB)  2014-12-23 15:25:32