Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2015

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
   1. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu  PDF (PDF 306 KB)  2015-01-05 15:27:16
   2. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą 70 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową wraz z pakietem logistycznym i zintegrowanym systemem szkolenia oraz pakietem szkoleniowym  PDF (PDF 302 KB)  2015-01-05 15:31:58
   3. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki  PDF (PDF 4 MB)  2015-02-17 14:13:36
   4. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.  PDF (PDF 297 KB)  2015-02-18 16:16:52
   5. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych  PDF (PDF 335 KB)  2015-02-18 16:18:54
   6. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  PDF (PDF 284 KB)  2015-02-18 16:19:33
   7. ZZarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji Wielostronnych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)  PDF (PDF 303 KB)  2015-02-27 12:20:46
   8. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.  PDF (PDF 304 KB)  2015-03-31 15:52:56
   9. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 435 KB)  2015-04-20 13:45:45
   10. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa płynne  PDF (PDF 343 KB)  2015-04-21 15:28:50
   11. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 434 KB)  2015-05-13 14:05:50
   12. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 2 MB)  2015-05-15 14:31:12
   13. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw instytucjonalnego przygotowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania programów operacyjnych  PDF (PDF 331 KB)  2015-05-21 14:43:13
   14. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji  PDF (PDF 293 KB)  2015-06-11 15:16:44
   15. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego  PDF (PDF 340 KB)  2015-06-11 15:20:57
   16. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą 70 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową wraz z pakietem logistycznym i zintegrowanym systemem szkolenia oraz pakietem szkoleniowym  PDF (PDF 311 KB)  2015-06-18 14:38:16
   17. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Nowym Jorku  PDF (PDF 405 KB)  2015-06-22 15:56:15
   18. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 435 KB)  2015-07-07 14:52:40
   19. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brasilii z siedzibą w Sao Paulo  PDF (PDF 396 KB)  2015-07-30 13:56:07
   20. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Bernie  PDF (PDF 425 KB)  2015-07-31 14:55:59
   21. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 8 do umowy offsetowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Rockwell Collins Inc.  PDF (PDF 296 KB)  2015-09-10 13:47:57
   22. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki  PDF (PDF 430 KB)  2015-09-30 15:30:21
   23. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Mińsku  PDF (PDF 374 KB)  2015-10-16 15:37:58
   24. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Helsinkach  PDF (PDF 370 KB)  2015-10-16 15:39:22
   25. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokumentowania, postępowania i procedury zwrotu kosztów leczenia członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach budżetowych za granicą podległych Ministrowi Gospodarki i członków ich rodzin  PDF (PDF 363 KB)  2015-11-09 15:53:41
   26. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej  PDF (PDF 321 KB)  2015-11-13 15:34:40
   27. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego  PDF (PDF 319 KB)  2015-11-13 15:36:23
   28. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady Przedsiębiorczości  PDF (PDF 280 KB)  2015-11-16 12:53:38
   29. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej  PDF (PDF 281 KB)  2015-11-16 12:54:10
   30. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki  PDF (PDF 6 MB)  2015-11-18 11:02:45
   31. Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kaliningradzie  PDF (PDF 374 KB)  2015-11-18 11:51:44