Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2013

Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki PDF(PDF 3 MB) 2013-02-04 15:33:00
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki PDF (PDF 312 KB) 2013-02-06 16:57:03
3. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 377 KB) 2013-02-21 15:13:39
4. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji mających na celu przygotowanie aneksu nr 2 do umowy offsetowej z dnia 3 października 2006 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nammo Raufoss AS PDF (PDF 316 KB) 2013-04-10 13:34:13
5. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 2 MB) 2013-04-18 14:38:21
6. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych w zakresie procedury zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej PDF (PDF 303 KB) 2013-04-25 14:17:03
7. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej PDF (PDF 296 KB) 2013-04-29 13:34:31
8. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Krajowej Rady Przedsiębiorczości PDF (PDF 298 KB) 2013-04-29 13:36:14
9. Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług PDF (PDF 318 KB) 2013-05-14 13:11:18
10. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 435 KB) 2013-05-16 14:00:46
11. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki PDF (PDF 438 KB) 2013-05-20 13:50:30
12. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” PDF (PDF 319 KB) 2013-05-21 10:36:50
13. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego PDF (PDF 295 KB) 2013-05-22 15:01:48
14. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Electronic Systems GmbH PDF (PDF 302 KB) 2013-07-08 14:25:38
15. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Nederland B.V. PDF (PDF 302 KB) 2013-07-08 14:29:09
16. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Nammo Raufoss AS PDF (PDF 298 KB) 2013-10-02 14:09:02
17. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej PDF (PDF 310 KB) 2013-10-02 14:12:51
18. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Polityki Przemysłowej PDF (PDF 299 KB) 2013-10-23 14:15:53
19. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2013 r. w sprawie upoważnienia COBRO – Instytut Badawczy Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych PDF (PDF 287 KB) 2013-10-23 14:17:54
20. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców PDF (PDF 322 KB) 2013-12-20 11:50:13
21. Zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do opracowania projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym PDF (PDF 296 KB) 2013-12-23 13:53:36
22. Zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi PDF (PDF 327 KB) 2013-12-23 13:55:44